Aikataulu

Alustava aikataulu 2021

Osallistujat koko reitillä – 52 km

Kello 6-7 tapahtuu numeroiden jakelu Lappforsin hiihtomajalla.

Jälki-ilmoittautumiset pitää tehdä viimeistään 6:30.

Kello 7:15 lähtee linja-auto Purmon Vilobackaan.

Lähtö tapahtuu kello 8:00.

Vartin osallistujat – 12 km

Numeroiden haku ja jälki-ilmoittutuminen viimeistään kello 8:00.

Kello 8:.40 lähtee linja-auto Hjulforsiin.

Lähtö tapahtuu kello 9:00.

Osallistujat puoli reitillä – 23 km

Kello 8-9 numeroidenjakelu Lappforsin hiihtomajalla

Jälki-ilmoittautumiset pitää tehdä viimeistään 8:30.

Kello 9:40 lähtee linja-auto Sääksjärvelle (Sexsjölle).

Lähtö tapahtuu kello 10:00.

Ajanotto päättyy 18:00.

Kategoriat:
Ohjeet