Aktuellt om UTTERtrail

Vi arrangerar UTTERtrail i virtuell form under tiden 19.6 – 2.8. Deltagaravgiften är 10 euro i alla klasser under evenemanget. Den kan betalas i sin helhet med motionssedlar eller motsvarande. Genom att delta och betala in avgiften stöder du ett fortsatt arrangerande av trailet. Tack för ditt stöd! Bland alla som anmält sig lottas varupaket värda 40 euro ut. Antalet paket bestäms enligt antalet deltagande.

Resultattavla

Sänd ditt resultatet eller uppgift om utförd prestation per epost till
martin.melin(at)ikfalken.fi. Uppge namn, klass, datum och om meddela om vi får publicera uppgiften. De som vill ha sin tid publicerad så kan ange den som handtid eller genom att bifoga sitt GPS-spår. GPS-spåret publiceras inte utan öppnas för kontroll i tjänsten https://www.gpsvisualizer.com. Tjänsten sparar inte spåret och arrangören raderar alla spår efter 2.8. Vi publicerar fortgående resultat eller uppgift om deltagande utan tid på hemsidan. Resultaten delas in i tre grupper; GPS, handtid och tidlös.

Webbutiken är öppen till och med 31.7.