Tidtabell

Det virtuella UTTERtrailet 2020 pågår under tiden 19.6 – 2.8.2020. Webbutiken öppen till 31.7.


Deltagare på hela rutten – 52 km

Klockan 6-7 nummerutdelning i Lappfors skidstuga.

Efteranmälaningar tas emot till 6.30.

Klockan 7.15 startar bussen mot Vilobacka,Purmo.

Klockan 8.00 sker starten.

Deltagare i kvarten – 12 km

Nummerutdelning och efteranmälning senast klockan 8.00.

Bussen startar 8:40 till Hjulfors.

Klockan 9.00 sker starten.

Deltagare på halva rutten – 23 km

Klockan 8-9 nummerutdelning i Lappfors skidstuga.

Efteranmälningar tas emot till 8.30.

Klockan 9.40 bussen startar mot Sexsjön.

Klockan 10.00 sker starten.

Kategorier:
Direktiv