Tidtabell

Preliminär tidtabell.


Deltagare på hela rutten – 52 km

Klockan 6-7 nummerutdelning i Lappfors skidstuga.

Efteranmälningar tas emot till 6:30.

Klockan 7:15 startar bussen mot Vilobacka,Purmo.

Klockan 8:00 sker starten.

Deltagare i kvarten – 12 km

Nummerutdelning och efteranmälning senast klockan 8:00.

Bussen startar 8:40 till Hjulfors.

Klockan 9:00 sker starten.

Deltagare på halva rutten – 23 km

Klockan 8-9 nummerutdelning i Lappfors skidstuga.

Efteranmälningar tas emot till 8:30.

Klockan 9:40 startar bussen mot Sexsjön.

Klockan 10:00 sker starten.

Klockan 18:.00 upphör tidtagningen.

Kategorier:
Direktiv