Klasser

  • Inläggskategori:Deltagande

UTTERtrail omfattar följande klasser. Deltagaravgiften inom parentes. (Om anmälan sker senast 15.5 får ges en rabatt om 10 euro och vid efteranmälan 1.7 är avgiften 50 €.)

Hela rutten (52 km)

Herrar (40 €)

Damer (40 €)

Herrar 40 (40 €)*

Damer 40 (40 €)*

Utan tid – vandring eller löpning (40 €)

Halva rutten (23 km)

Herrar (40 €)

Damer (40 €)

Herrar 40 (40 €)*

Damer 40 (40 €)*

Utan tid – vandring eller löpning (40 €)

Kvarten (12 km)

Herrar (30 €)

Damer (30 €)

Herrar 40 (30 €)*

Damer 40 (30 €)*

Utan tid – vandring eller löpning (30 €)

* De som fyller minst 40 år under året har rätt att delta i dessa klasser

Foto: Stig Cederberg