Klasser

UTTERtrail omfattar följande klasser. Deltagaravgiften inom parentes. (Om anmälan sker senast 15.5 får ges en rabatt om 10 euro och vid efteranmälan är avgiften 50 €.)


Under vårt virtuella UTTERtrail 2020 är priserna andra. Mera info på anmälningssidan.


Hela rutten (52 km)

Herrar (40 €)

Damer (40 €)

Herrar 40 (40 €)*

Damer 40 (40 €)*

Utan tid – vandring eller löpning (40 €)

Halva rutten (23 km)

Herrar (40 €)

Damer (40 €)

Herrar 40 (40 €)*

Damer 40 (40 €)*

Utan tid – vandring eller löpning (40 €)

* De som fyller minst 40 år under året har rätt att delta i dessa klasser

Kvarten (12 km)

Vandra 12 km från Hjulfors till Lappfors (30 €)

Foto: Stig Cederberg

Kategorier:
Deltagande