2024 deltog sammanlagt 148 löpare och vandrare. Se resultaten från tävlingsklasserna.

2023 deltog sammanlagt 88 löpare och vandrare. Se resultaten.

2022 deltog sammanlagt 52 löpare och vandrare (Klasserna 52 km ströks på grund av hettan. Se resultaten från tävlingsklasserna.

2021 deltog sammanlagt 95 löpare och vandrare. Se resultatet från tävlingsklasserna.

2019 deltog 168 löpare och vandrare. Se resultaten från tävlingsklasserna.

2018 deltog 218 löpare och vandrare. Se resultaten från tävlingsklasserna.

Obs! Den sträcka som löps och vandrats i klasser som angetts som 26 km är i verkligheten 23 km.