Kontroll- och servicepunkter

  • Inläggskategori:Rutten

Pedersöre skidcentrum i Lappfors fungerar som centralpunkt för UTTERtrail. Deltagarna hämtar sina nummer i skidstugan och körs sedan med bussar till startplatserna

Utterledens startpunkt är normalt här men UTTERtrail löps och vandras i motsatt riktning – från Vilobacka i Purmo hit till Lappfors. Skidcentrumet är målet för alla löpare och vandrare. Tidtagningen upphör 18:00.

De som inte äter i Sexsjö serveras lunch här.

Starten för de som springer eller vandrar hela leden, sker i Vilobacka by invid landsvägen till Kortesjärvi. Här går rutten några hundra meter längs med en större väg så var försiktiga.

Drygt halvvägs till första servicepunkten vid Kalisjön passerar rutten Finlands högsta flyttblock Lostenen.

Vid Kalisjön efter löpta eller vandrade 10 kilometer finns den första bemannande servicepunkten.

Vid Narssjön och den kommunla badstranden – efter knappa 17 kilometer – finns följande servicepunkt. OBSERVERA att rutten går via kontrollpunkten nere vid stranden. Det är obligatoriskt för alla deltagare att passera den så att funktionärerna kan registrera passeringen. Efter passeringen vänder rutten åter in på mindre vägar och stigar. Var observanta på avtaget.

I närheten gårdsgruppen Stenvattnet – ca 7 km efter passeringen i Nars – så kommer arrangörerna vid behov att ha en extra vätskekontroll. Här är det kort väg ut till bebyggelse och en lite större väg ifall någon skadat sig eller annars avbryter.

Efter ytterligare 12 kilometer – sammanlagt 28,5 km – nås följande station vid Sexsjön. Följ skyltningen noga så att hela rutten används och passeringen registreras. Här bjuds på en lunch för dem som tar sig tid att pausa lite längre.

Vid Sexsjö sker starten för de som löper eller vandrar halva rutten.

Nästa servicepunkt finns vid Huvudsjön och nu har rutten kommit till Lappfors. Härifrån är det 15,5 kilometer kvar till målet.

Mellan Huvudsjön och Hjulfors passeras den livligt trafikerade stamvägen 68. Var aktsam!. Vid Hjulfors kommer det även att vid behov finns en extra vätskekontroll. Nu är det 12 kilometer kvar till skidcentrum. Leden löper härefter turvis längs med Esse å och över lite högre backar. Härifrån startar Kvarten för dem som vandrar eller löper 12 km.

Med hjälp av Bockabron går leden över Esse å. Vid norra ändan av bron finns den sista bemannade servicepunkten före skidcentrum. Dit det är bara 7 kilometer kvar. Foto: Rebecca Söderström