Priser

  • Inläggskategori:Deltagande

De tre bästa i varje klass får pris. Pris lottas också ut bland alla deltagare. Alla deltagare får också ett diplom.

Priserna får avhämtas från prisbordet inne i skidstugan.