Priser

  • Inläggskategori:Deltagande
  • Inlägget ändrades senast:6 juni 2022

De tre bästa i varje klass får pris. Pris lottas också ut bland alla deltagare. Alla deltagare får också ett diplom. Priserna får avhämtas från prisbordet inne i skidstugan.

Fortsätt läsaPriser

Anmälan till Uttertrail

  • Inläggskategori:Deltagande
  • Inlägget ändrades senast:1 juli 2024

Anmälan till UTTERtrail sker via IK Falkens webbutik i Eventios tjänst. Tjänsten fungerar bra även i en telefon. Deltagaravgiften betalas som nätbetalning vid anmälan. Butiken öppnar i god tid före…

Fortsätt läsaAnmälan till Uttertrail

Klasser

  • Inläggskategori:Deltagande
  • Inlägget ändrades senast:2 januari 2023

UTTERtrail omfattar följande klasser. Deltagaravgiften inom parentes. (Om anmälan sker senast 15.5 får ges en rabatt om 10 euro och vid efteranmälan 1.7 är avgiften 50 €.) Hela rutten (52…

Fortsätt läsaKlasser