Utterledens vandringsmaraton ordnades första gången av kulturbyrån i Pedersöre kommun 2014. De olika servicepunkterna sköttes av lokala föreningar. IK Falken har skött om anmälningsmottagningen och nummerutdelningen sedan 2016. Från och med 2018 heter arrangemanget UTTERtrail. IK Falken fungerar som huvudarrangör och man kan delta med tidtagning.

I arrangemanget deltar fortsättningsvis även flera andra föreningar.

År 2019 bemannades kontrollpunkterna av följande föreningar;

Kalisjön -Lostugeföreningen

Nars- Folkhälsan i Purmo rf.

Sexsjö – IK Falken

Huvudsjön – Lappfors byaråd

Bockabron – Kiisk byahemsförening