Anmälan till Uttertrail

Anmälan till UTTERtrail sker via IK Falkens webbutik i Eventios tjänst senast 31.7. Butiken fungerar bra även i en telefon. Läs anvisningarna nedan om hur anmälan sker och hur motionssedlar används.

För det virtuella UTTERtrailet 2020 gäller att avvikande från vad som anges nedan är deltagaravgiften 10 euro i alla klasser och den kan betalas i sin helhet med motionsförmåner. Koderna US5 (värde 5 € )och US10 (värde 10 €) i kraft. Motionssedlarna postas till Carola Häggblom, Skutnabbavägen 231, 68600 Jakobstad. Då betalningen sker i sin helhet med motionsförmån så kommer bekräftelsen med fördröjning eftersom arrangören måste bekräfta för hand.

Vi kontaktar er som redan anmält er!

Eftersom ett normalt UTTERtrail inte arrangeras så kan anmälan flyttas till nästa år eller så återbetalas deltagaravgifter.


Betalning av deltagaravgiften sker samtidigt med anmälan och anmälan noteras först när betalningen skett. Betalningen sker i webbutiken via nätbanken eller med kreditkort. Vid anmälan senast 15.5 är priset 10 euro lägre per deltagare. Efteranmälningsavgiften då man anmäler sig på plats 27.6 är 50 €.

Arrangören tar emot Smartum och Tyky motionssedlar. Även ePassi går att använda. Sedlarna lämnas in och ePassi kontrolleras vid nummerutgivningen. I webbutiken kan man ange att man betalar med sedlar men endast till en del av startavgiften. Detta anges med användningen med hjälp av rabattkoder. Vid efteranmälan kan man betala hela avgiften med sedlar.

Sedlarnas motsvarande rabattkoder är US5, US10, US 15 eller US20. Koden US30 blir aktiv 15.5 när startavgiften stiger. Endast en kod beaktas. Välj lämplig kod och skriv in den i fältet Kod och aktivera med att klicka på Använd koden. Koden sätter ned priset med ett belopp som motsvarar kodens tal dock så att den kontanta andelen alltid är minst 10 euro. Den återstående delen av deltagaravgiften betalas med motionssedlar vid nummerutgivningen.

En aktiverad kod sparas i webbläsaren och gäller för alla deltagare som matas in på samma betalning. Om man anmäler deltagare såväl utan som med kod så gör först en anmälan utan kod och därefter med kod. För att avaktivera koden så måste webbläsarens minne tömmas eller så används en annan läsare vid följande anmälan.

Anmälan innebär också att det uppkommer ett avtal mellan deltagaren och arrangören som omfattar rätt för arrangören att hantera deltagarnas nödiga personuppgifter och publicera namn och resultat i start- och resultatlistor. IK Falken har även rätt att använda kontaktuppgifterna för att informera om UTTERtrail och andra motsvarande evenemang som föreningen är med och arrangerar.

Foto: Stig Cederberg

Kategorier:
Deltagande