Säkerhet och utrustning

  • Inläggskategori:Direktiv

Utterleden är utmärkt med blå färgmarkeringar i träd och på andra lämpliga ställen. UTTERtrail följer rutten och för att undvika någon löper fel så finns det även en mängd Falkentavlor som visar vägen i korsningar. Det finns även skyltar som visar avståndet till mål med 5 kilometers mellanrum förutom på 10 sista kilometrarna där det finns markering för varje kilometer.

Alla deltagare skall ha en fulladdad telefon med sig. Vid nummeruttagningen får alla en karta över rutten. På den finns telefonnummer till förstahjälp gruppen och till eftersöksgruppen. Deltagarna registreras vid varje kontroll så nummern skall vara synlig för funktionärerna. Ta gärna med egna säkerhetsnålar för att fästa nummern.

OBS! Deltagandet sker på egen risk.

Deltagarna rekommenderas ha med egen drickmugg eller kåsa. De som deltar i hela distansen har möjlighet att få en väska transporterad till Sexsjön. Väskan sätts i en släpkärra i Lappfors i samband med nummeruttagningen.